Kategorier

Forretningsbetingelser

Betingelser & Vilkår


Definitioner:
Aftalens parter
"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Korthuset afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

"Korthuset" anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:
På Korthuset oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Korthuset via kort-huset@kort-huset.dk

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.
Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på Kort-huset er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra Kort-huset udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Kort-huset om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og Kort-huset er først indgået, når Kort-huset ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling:

Du kan betale med bankoverførsel, derefter skal vi have modtaget din betaling senest 7 dage efter købet. Hvis ikke vi har modtaget din betaling, så forbeholder vi os retten til at slette din ordre uden yderligere information!
Du kan også betale via paypal.


Reklamation:
Kort-huset yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til Kort-huset i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til Kort-huset inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Kort-huset's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
Kort-huset afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:
Meddeler Kunden Kort-huset, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Kort-huset det modtagne beløb.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark - ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.
Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private - det gælder ikke varer solgt til virksomheder.

Forbehold for ændringer:
Kort-huset forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Leveringstider:
Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid indenfor 1-5 dage efter betaling.

Forsendelse:
Alle ordre vil blive sendt som pakke. Men hvis du ikke ønsker dette, kan vi sende ordre som stor- eller maxibrev, men så er det på købers eget ansvar og Kort-huset kan ikke holdes ansvarlig for breve som bliver væk i posten!
Bestiller du for over kr. 1.000,00 så får du gratis fragt i hele Danmark!

Misbrug:
Misbrug af Korthuset medføre til politianmeldelse.

Baseret på OpenCart
korthuset © 2022